Kredi Vakti
Merkez Bankası'ndan krediler amacıyla yeni karar – Merkez Bankasi

Merkez Bankası’ndan krediler amacıyla yeni karar

Merkez Bankası‘ndan krediler amacıyla yeni karar

Mecburi karşılık düzenlemesinde farklılık yapılmış oldu. TL cinsinden ticari krediler de doğal olarak tutuldu. 1 Nisan’dan itibaren kullandırılan kredilerin yüzde 10’u kadar mecburi karşılık tesis edilecek. Kredileri yüzde 20’den süratli büyüyen bankalar fazladan mecburi karşılık ayıracak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı esas hedefi tarafında finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında “makroihtiyati siyaset setini güçlendirdiğini” söyleyerek mecburi karşılık düzenlemesinde farklılığa gittiğini açıkladı.

Bankalar ile finansman şirketleri, birtakım kredi çeşitleri hariç, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri mecburi karşılığa doğal olarak tutuldu.

Bunun dışında Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonu mecburi karşılık oranlarının gerçek şahıs dönüşüm seviyesine bakılırsa farklılaştırılmasına; bu çerçevede dönüşüm seviyesi yüzde 5’in altında {kalan} bankalara ek 500 baz puan; yüzde 5 ile yüzde 10 içinde olan bankalara ek 300 baz puan mecburi karşılık uygulanmasına karar verdi.

Merkez Bankası’nın açıklaması şu şekilde:

Bankaların ve başka mali kuruluşların bilanço içi ya da bilanço dışı makul görülen kalemlerine mecburi karşılık getirmek, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirti edilen Merkez Bankasının esas görevlerindendir. Bilançoların yükümlülük yönüne uygulanmakta olan mecburi karşılıklar, oluşturulan planlama ile makro ihtiyati siyaset setini sağlamlaştırmak hedefiyle bilançoların varlık yönüne da uygulanmaya başlanmaktadır.

Bu kapsamda, bankalar ile finansman şirketlerinin alttaki kredi çeşitleri hariç olmak suretiyle Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri mecburi karşılığa doğal olarak tutulmuştur.

-KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler
-Esnaf kredileri
Dışsatım ve yatırım kredileri
-Tarımsal krediler
-5018 sayılı Halk Mali Idaresi ve Denetim Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve -(IV) sayılı cetvellerde bulunan kurum ve kuruluşlar ile kamu tutumsal teşebbüsleri ve bunların kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler
-Kurumsal kredi kartları
-Mali kuruluşlara kullandırılan krediler

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10’u {oranında} mecburi karşılığın aynı sürelerde tesis edilmesine
31 Mayıs 2022 zamanı itibarıyla 31 Aralık 2021 geçmişine bakılırsa kredi gelişme seviyesi yüzde 20’nin üstünde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sahip olunan kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si {oranında} mecburi karşılığı 6 ay süresince tesis etmesine
karar verilmiştir.

Hakan Çalışkan

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Finansal Bölümlerden Mezunum Sizlere Ekonomi hakkında güncel bilgiler aktarmaktayım.

Yorum Yap